Axel Larsson (1898-1975) är en av Sveriges mesta möbelformgivare verksam från 20-talet till en bra bit in på 60-alet. Trots det är hans namn okänt för många. Axel Larsson utbildade sig till möbelarkitekt på Tekniska skolan i Stockholm och var efter avslutade studier bl.a. ritbiträde åt Carl Malmsten. År 1925 anställdes han av Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors (SMF) där han arbeta fram till 1956. I företagets namn formgav Axel Larsson ett stort antal moderna men ej modernistiska standardmöbler med hög kvalité. Många av dessa kom att serietillverkas. Några av hans mer kända projekt är möblerna i Göteborgs Konserthus (1936), Hotell Park Avenue i Göteborg (1950) samt Folksamhuset i Stockholm (1960). Axel Larsson ritade även möbler till den svenska Amerikalinjens båtar ”Stockholm” (1938) samt ”Kungsholmen” (1953).

Axel Larssons möbler är ofta enkla, släta med hög komfort. Han arbetade helst med svenska inhemska material och blev en förebild för den svenska stilen.

Här nedan kan du se bilder på hur Lindfeldts Tapetseris Tapetserare renoverar Axel Larssons karmstol modell  1522, ritade 1935. Stolarnas stoppning var trasig och behövde lagas så de gick att sitta i igen. Här hade man tur och viss del av den gamla stoppningen gick att återanvända. Det var framförallt sadelgjornarna, remmarna du kan se underifrån, i sitsen som gått sönder. Troligen är dessa i jute, ett skört material med korta fibrer. Så dessa vill man ersätta med t.ex hampa.

Det är fortfarande ett stort arbete då all den gamla stoppningen först måste tas bort helt. Därefter spänns ny sadelgjord och väv varpå den gamla, vad vi Tapetserare brukar kalla, stoppningskakan kan läggas tillbaka och fixeras. När detta är klart reder Tapetseraren en helt ny överstoppning i tagel, spänner en bomullsdomestik över och mäter ut var knapparna ska sitta. En vadd läggs mellan domestiken och tyget för att skapa komfort och så att taglet inte ska sticka ut genom tyget. Därefter har karmstolarna klätts i ett tyg från Berghems Väveri. Ett nogsamt arbete med de mest hållbara materialen gör att karmstolarna är som nya när de lämnade verkstaden i Solna/Stockholm.