Efter ett tag torkade hålen igen och vi fick övergå till att använda en spatel för att stryka ut limmet.