Tapetseraren arbetar med tagel i stoppningen

Överstoppningen består av tagel (hästsvans) och redes jämt över sitsen. Detta bidrar både till soffans komfort och dess utseende.