Soffa omstoppad av Tapetserare

Nu är grundstoppningen färdig. Formen och grunden på sitsen har skapats. Men det krävs en överstoppning för att skapa den slutgiltiga komforten.