Arbete i en grop

För att underlätta sömnadsarbetet med de stora tunga tygerna används golvet som bord.