Stuvbitar

För att spara ekonomi och miljö användes stuvbitar från tidigare projekt. Detta gav ytterligare en utmaning i projektet då en begränsad mängd tyg fanns att tillgå.