Emma före renovering av tapetseraren

En klassisk emma i behov av både ny stoppning och nytt tyg.