Trasig rotting

Här ser man hur den gamla sitsens rotting är vävd. Jag väljer att fläta den nya sitsen några extra varv för att öka styrkan och hållbarheten. Det innebär att det klassiska mönstret kommer att täcka hela sitsen inte bara bilda ett X i mitten.