Reva efter renovering

Revan i sitsen går det ju inte att trolla bort men nu har i alla fall risken att fastna i fliken, och ytterligare riva upp sitsen, minimerats.