Trasig juteväv

Den gamla väven var i jute och hade gett efter av tyngden från 2 generationer Lindfeldt. Istället för jutevävar använder jag mig av vävar i linne. Dessa har en betydligt längre hållbarhet och livslängd.