Omklädd Mingo Yngve Ekström

Yngve Ekströms fåtölj Mingo (blandas lätt ihop med Ruster som är modellen med låg rygg). Här klädd i Tyget Markelius från Väveriet.