Tapetseraren klär om soffa

Före omklädseln är soffan sliten i tyget och känns daterad i sina detaljer.