Omklädsel soffa

Snodden på sitsen ska ge sken av två plymåer, sk. markerad plymå. men man har glömt snodden i framkanten.