Tellikor

Kärt barn har många namn; tellikor, tenikor, dekorspik eller möbelspik. Vad säger du?