Omstoppning av stol.

Ibland är hela stoppningen i behov av renovering. Här används traditionella metoder för att skapa en ny sits.