Påbättring av stoppning

Sitsen fick en ny överstoppning i tagel och i ryggen justerades resårerna i svanken.