Tapetseraren har handknutnutit resårer

Långa rader av resårer som stabiliserats med handknutet hampagarn. Ett fysiskt, precist och mycket roligt arbete.