Tapetseraren arbetar med stoppningen

Efter timmar med celocrine, prim, seaminggarn, stickard och kroknål är sitsen redo för överstoppning i tagel.