Den gamla stoppningen lyftes försiktigt av och stålkanterna bäddades in i tagelfilt och vadd. Därefter lades den gamla stoppningen tillbaks och jämnades ut med celocrine (kokosfibrer).