Grundstoppning enligt gamla hantverkstekniker

Grundstoppningen är färdig. Nu återstår bara tagel, vadd och till sist tyget.