Gammal fraktsedel på stommen

När det gamla tyget plockas bort upptäcks en fraktsedel.