I ett led i garvningen placeras hudarna i stora kar sk. valkar.