För att förhindra att hudarna förstörs av bakterier är de behandlade med salt vid leverans till garveriet.