Trasig sadelgjord

Här ser man tydligt varför sitsen var hopsjunken. Stolen är i stort behov av en ny sadelgjord.