Åkerblomstolen före renovering

Här ser man ”knycket” i ryggen men också att sitsen är nedsjunken och i behov av en Tapetserares händer.